תמונות

עדיין דורש את התפטרותו של בן שמעון (דני מרון)