תמונות

זה שיילך, וזה שיגיע? וילאנובה ופלגריני (gettyimages)