תמונות

קברים הושחתו בבית קברות באשדוד צילום: עופר אשטוקר, אשדודנט