תמונות

ברדה, ורקאוטרן ודה ברוין. גנק בערפל לפני מכבי חיפה