תמונות

רק שהבעיות הכלכליות ייפסקו (צילום: אלן שיבר)