תמונות

עלה עם הרכב משני. מולנסטיין (וואסים מוואסי)