תמונות

בריכות פרטיות, אבנר צדוק דק, צילום מושי גיטליס צילום: מושי גיטליס