תמונות

רביד גזל (מימין). "משחק לא פשוט" (משה חרמון)