תמונות

מודעה בעיתון "דבר", 1933 צילום: ארכיון הספרייה הלאומית