תמונות

התמונה הזו עוד תחזור על עצמה הרבה העונה? (דני מרון)