תמונות

בקלאסיקו, היצרים תמיד מנצחים (gettyimaegs)