תמונות

כיסויי מיטה מעוטרים של בית העיצוב ילון סוורובסקי -עיצוב באדום צילום: לין ממרן