תמונות

הרוש ורוזפלט. עלולים לאבד את המקום השביעי (מנהלת)