תמונות

בנין מול אינטר. &"הצלחה תהיה לפתוח את הדלת לישראלים לליגה האיטלקית