תמונות

יעקב שחר ואלישע לוי. מימון פגוע מהיחס שלהם