תמונות

עוד יש הרבה מה להבין. נאש וקובי, הלילה (gettyimages)