תמונות

מיכאל אוחנה ואשדוד יאלצו לחפש תואר בהזדמנות אחרת