תמונות

איקארדי, שלושער בדרך לשביעיה (Gettyimages)