תמונות

אנדרו ויזנייבסקי, פישר ופרקינס מאוכזבים על הספסל הצהוב (שרון קבילי