תמונות

גם הפסד מינימלי יספיק לו. טבארס (gettyimages)