תמונות

מושיאשווילי (מימין). מכוון גבוה ובעיקר עובד קשה