תמונות

קייטה, הקפיץ את מאלי עוד שלב (gettyimages)