תמונות

יתקרב ל-43.5 שניות? לשון מריט (gettyimages)