תמונות

איציק פוזמנטיר, יו"ר הכח רמת גן לשעבר צילום: יח"צ