תמונות

כואבת הברך, כואב הלב. רוז (גרפיקה: אריק פרימו)