תמונות

המילטון. לפני המרוץ הוא עוד חייך (gettyimages)