תמונות

יצטרף לליגת הכוכבים הטורקית? ואן פרסי (gettyimages)