תמונות

מקום מסתור שהוכן להסתרת החטוף ע"י חוליית חמאס צילום: תקשורת שב"כ