תמונות

חזו ברגע שייכנס לקלטת הלאיפות? הקהל בק"ש (אדריאן הרבשטיין, וו