תמונות

חברי ועדת חוץ וביטחון בדקת דומייה לזכר אסף רמון צילום: