תמונות

בתים עם נוף, שרון מעיין מילר חוץ גינה גובה צילום: שרון מעיין מילר