תמונות

פארמר עם מזרחי ופדרמן כשהוצג. ייפרד (מור שאולי)