תמונות

בכר. "ההרכב לגומלין עוד פתוח (לירון מולדובן)