תמונות

למרות שלא קלע, הוא הפעיל את ההגנה במחצית הראשונה. כספי (אלן שיבר)