תמונות

אוהד אדום מאחל לדה סילבה בהצלחה באימון המסכם (רועי גלדסטון)