תמונות

רמי פרנסיס, סמנכ"ל מכירות הייסנס, מחלק טלוויזיה לאחד הזוכים