תמונות

ישר להרכב, ישר לקרב על התואר. גורדנה (אלן שיבר)