תמונות

בדרך החוצה, אבל גם בדרך להרכב. מיצ'ל (אלן שיבר)