תמונות

מספרות בארץ, רפאל אברמוב, קיר, צילום שי אפשטיין צילום: שי אפשטיין