תמונות

יש להם מקום אצל גרינברג? שחקני חיפה ברוממה (צילום: עמרי שטיין)