תמונות

קוסטדינוב (יושב ראשון מימין) ונבחרת בולגריה. עשו את הבלתי יאומן (ר