תמונות

זלאטן, גם הוא כבר פשט את המדים (gettyimages)