תמונות

משה יעלון שר הביטחון צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון