תמונות

ראש העיר תיווך בין טביב לתורמים. ברקת וטביב