תמונות

ולריה פטיוק. העפליה לגמר (המרכז לטניס בישראל)