תמונות

בן שושן מול זולו. ייבדק כדי לאבחן את הסיבה לכאביו (שי לוי)