תמונות

ברדה במדי הנבחרת. לא בטוח אם יוכל לנסוע לדרא"מ