תמונות

רק החולצה של בוסניה חסרה. וזו החולצה של ספרד, המחזיקה המכהנת (gett