תמונות

איתי זיו, ונסה אלוש, לאון שניידרובסקי משתתפי