תמונות

במאריופול מרוצים. 31 נקודות לאלכסנדר (מימין)